Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn NBC.

 1. admin rated
  5/5,
  to the thread MAY TÚI CƠI + DÂY KÉO & LÓT TÚI + LẤY DẤU

  17/5/21 lúc 14:57
 2. admin rated
  5/5,
  to the thread ĐÍNH NHÃN TỰ ĐỘNG

  17/5/21 lúc 14:09
 3. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  ĐÍNH NHÃN TỰ ĐỘNG

  Máy đính nhãn tự động 1 lần được 5 loại nhãn

  Diễn đàn: NGUYÊN PHỤ LIỆU

  17/5/21 lúc 13:33
 4. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY TÚI CƠI + DÂY KÉO & LÓT TÚI + LẤY DẤU

  Máy lập trình may túi cơi + dây kéo & lót túi + lấy dấu

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 15:50
 5. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY NẸP THÂN TRƯỚC + DÂY KÉO

  Máy lập trình tra dây kéo cạnh nẹp thân trước

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 15:48
 6. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY MIỆNG TÚI DƯỚI & LÓT TÚI + RÁP DÉCOUPR

  Máy lập trình may miệng túi dưới & lót túi + ráp découpe

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 15:46
 7. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY MIỆNG TÚI + DÂY KÉO + ĐÁP PHỐI + LÓT TÚI

  Máy lập trình may miệng túi + dây kéo + đáp phối + lót túi

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 15:41
 8. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  XỎ NÚT CHẬN KHẨU TRANG

  Xỏ nút chận dây đeo khẩu trang

  Diễn đàn: KHẨU TRANG

  13/5/21 lúc 15:14
 9. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  TRA DÂY KÉO THÂN TRƯỚC + NẸP ĐỠ

  Mã hàng OMJ 0692C- Tiến Thành Máy lập trình tra dây kéo thân trước + nẹp đỡ dây kéo

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 15:09
 10. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY KHUNG TÚI + DÂY KÉO & NẸP CHE+ LÓT TÚI

  Mã hàng : OMJ 0692C - Tiến Thành Máy lập trình may khung túi + dây kéo và nẹp che đầu kéo + lót túi

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 14:53
 11. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY MIỆNG TÚI + DÂY KÉO & NẸP CHE + RÁP DÉCOUPE

  Mã hàng: OMJ 6092C - Tiến Thành Máy lập trình may miệng túi + dây kéo và nẹp che đầu kéo + may ráp 1 đoạn découpe sườn

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 14:23
 12. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY LỘN TÚI HỘP 3 LỚP + MIỆNG TÚI

  Mã hàng: K17681 - LI & FUNG Máy lập trình may lộn túi hộp 3 lớp + lấy dấu đóng nút miệng túi + may miệng túi

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 14:02
 13. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY NHÃN và ĐÁP NHÃN

  Mã hàng: K17681 - LI & FUNG Máy lập trình may nhãn chính + nhãn size và may đáp nhãn không cần ủi định hình đáp nhãn

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 13:43
 14. trangdai-pcnpt đã đăng chủ đề mới.

  MAY ĐÁP LAI + TÚI + DÂY KÉO NẸP THÂN TRƯỚC CHÍNH & LÓT

  Mã hàng: MS13Z300 - KOHL'S (COSTCO - PREMIER) Máy lập trình may đáp lai vào thân trước + mổ 2 túi cơi + tra dây kéo vào thân trước chính...

  Diễn đàn: COAT

  13/5/21 lúc 13:30
Đang tải...