Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn NBC.

 1. MR CẨM - CAM RANH đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (SONGTIEN) ÁP DỤNG SKCT: ỦI CÁ TÚI + CHỐT DÂY KHUY.

  •Trước cải tiến : 17s -Ủi cá túi lót : 7s. -Chốt chân dây khuy : 5s. -Chốt dây khuy vào cá túi: 5s - Năng suất thấp, chất lượng không ổn...

  23/9/23 lúc 15:40
 2. MS HÀ - KHU 1 đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (DUCLINH) ÁP DỤNG SKCT : MAY CƠI TÚI NGỰC.

  •Trước cải tiến : 28s -Sử dụng máy ZICZAC => NSLĐ : 1006sp/lđ/ngày. •Sau cải tiến : 18s - Sử dụng máy bọ => NSLĐ : 1565sp/lđ/ngày....

  22/9/23 lúc 17:14
 3. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề LAGI-BT: Cữ May Lộn cổ + Kết Hợp Công Đoạn.

  Quy cách may theo quy trình.Gồm 5 công đoạn Tổng thời gian 202s - Định hình lá cổ giữa : 20s - Tra cạnh trên lá cổ giữa vào lá cổ...

  22/9/23 lúc 16:41
 4. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề ĐÍNH NÚT ÁO SƠ MI ĐÔI, THÙA KHUY MĂNG SẾT ÁO SƠ MI ĐÔI.

  THÙA KHUY MĂNG SẾT ÁO SƠ MI ĐÔI - Trước cải tiến 24 giây, năng suất 1200 sp/ ngày....

  22/9/23 lúc 16:39
 5. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của MR CẨM - CAM RANH trong chủ đề (Cam Ranh) Mẫu Cải Tiến mới Mẫu may Ben Xẻ (Caro+Trơn )!.

  Mẫu giao chuyển vừa sử dụng Rulo 1 kim vừa sử dụng máy lập trình Jooke 80 cm x120 cm. *Trước cải tiến: (Công nhân cũ có tay nghề) -Sử...

  22/9/23 lúc 14:21
 6. MS LINH - P KTCN đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (SOCTRANG)ÁP DỤNG SKCT: LƯỢC DỰNG VÀO ĐẾ DÉP.

  •Trước cải tiến : 55S - Lược dựng vào đế bằng máy 1kim, do đế dày nên dễ bị lùa, dẫn đến vặn dựng - Công nhân phải có tay nghề. •Sau cải...

  22/9/23 lúc 10:54
 7. MS LINH - P KTCN đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (SONGTIEN) ÁP DỤNG SKCT : LUỒN DÂY LAI VÀO NÚT CHẬN.

  •Trước cải tiến : 24s -Căt dây luồn : 4s -Xỏ dây luồn lai vào nút chận bằng tay : 20s . => NSLĐ : 1275sp/lđ/ngày. •Sau cải tiến : 11s...

  22/9/23 lúc 10:50
 8. MR TRÍ - SÓC TRĂNG đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề LAGI-BINH THUAN : CỬ MAY LỘN CỔ LÔNG THÚ.

  Trước cải tiến : -Thời gian thực hiện: 200s Sau cải tiến : -Thời gian thực hiện : 125s Ưu điểm : - Giảm 75s so với ban đầu. - Sử...

  22/9/23 lúc 08:14
 9. MS LINH - P KTCN đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (SONGTIEN) ÁP DỤNG SKCT: ỦI CÁ TÚI + CHỐT DÂY KHUY.

  •Trước cải tiến : 17s -Ủi cá túi lót : 7s. -Chốt chân dây khuy : 5s. -Chốt dây khuy vào cá túi: 5s - Năng suất thấp, chất lượng không ổn...

  21/9/23 lúc 15:06
 10. MS LINH - P KTCN đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (DUCLINH) ÁP DỤNG SKCT : MAY CƠI TÚI NGỰC.

  •Trước cải tiến : 28s -Sử dụng máy ZICZAC => NSLĐ : 1006sp/lđ/ngày. •Sau cải tiến : 18s - Sử dụng máy bọ => NSLĐ : 1565sp/lđ/ngày....

  21/9/23 lúc 14:57
 11. MS CANDY - SALES 8 đã thích bài viết của ADMIN trong chủ đề Nhà máy thông minh: Jack - Total Solution Provider.

  Nhà máy thông minh: Jack - Total Solution Provider [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]...

  Jack - Total Solution Provider-1.jpg Jack - Total Solution Provider-2.jpg Jack - Total Solution Provider-3.jpg Jack - Total Solution Provider-4.jpg Jack - Total Solution Provider-5.jpg Jack - Total Solution Provider-6.jpg Jack - Total Solution Provider-7.jpg Jack - Total Solution Provider-8.jpg Jack - Total Solution Provider-9.jpg Jack - Total Solution Provider-10.jpg Jack - Total Solution Provider-11.jpg Jack - Total Solution Provider-12.jpg Jack - Total Solution Provider-13.jpg Jack - Total Solution Provider-14.jpg Jack - Total Solution Provider-15.jpg Jack - Total Solution Provider-16.jpg Jack - Total Solution Provider-17.jpg Jack - Total Solution Provider-18.jpg Jack - Total Solution Provider-19.jpg Jack - Total Solution Provider-20.jpg Jack - Total Solution Provider-21.jpg Jack - Total Solution Provider-22.jpg Jack - Total Solution Provider-23.jpg Jack - Total Solution Provider-24.jpg Jack - Total Solution Provider-25.jpg Jack - Total Solution Provider-26.jpg Jack - Total Solution Provider-27.jpg Jack - Total Solution Provider-28.jpg Jack - Total Solution Provider-29.jpg 21/9/23 lúc 14:22
 12. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề cử may vải cuốn.

  trước cải tiến: thời gian thực hiện 132s sau cải tiến thời gian thực hiện 58s

  21/9/23 lúc 10:22
 13. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của ADMIN trong chủ đề Du-bao-thi-truong-den-cuoi-23-va-chi-dau-2024.

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]...

  Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0001.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0002.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0003.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0004.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0005.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0006.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0007.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0008.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0009.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0010.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0011.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0012.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0013.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0014.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0015.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0016.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0017.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0018.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0019.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0020.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0021.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0022.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0023.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0024.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0025.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0026.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0027.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0028.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0029.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0030.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0031.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0032.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0033.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0034.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0035.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0036.jpg Dự báo thị trường đến cuối 23 và chỉ dấu 2024_page-0037.jpg 21/9/23 lúc 10:21
 14. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của ADMIN trong chủ đề Rập cải tiến công đoạn May góc lai tay.

  Xem Video theo bài viết ở trên khi truy cập mạng nội bộ NBC Rập cải tiến cho công đoạn May góc lai tay - Jacket. (Mr.Stewart sưu tầm)...

  21/9/23 lúc 10:20
 15. MS MAI - SALES 7 đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề Rập cải tiến công đoạn May góc lai tay.

  Rập cải tiến cho công đoạn May góc lai tay - Jacket. (Mr.Stewart sưu tầm) [MEDIA]

  21/9/23 lúc 10:20
Đang tải...