Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn NBC.

 1. MS LINH - P KTCN đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề LAGI-BT: MAY KANSAI CỐ ĐỊNH DỰNG + GÒN + NẸP DÂY KÉO.

  Trước cải tiến: - Lược gòn + 2 dựng + dây viền cơi DK thân trước *2: sử dụng máy 2K- Kansai Tổng thời gian hoàn chỉnh là 48s. Sau cải...

  12/4/24 lúc 15:19
 2. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề LAGI-BT: MÁY XÉN NẸP 2 DAO TỰ ĐỘNG.

  TRƯỚC CẢI TIẾN Sử dụng máy vắt sổ hoặc máy xén 1 dao. Xén to bản nẹp viền dây kéo và xén 2 lần mới được 2 sợi viền cho 2 bên dây kéo...

  12/4/24 lúc 14:28
 3. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của MR QUÝ - VSC trong chủ đề Cải tiến máy thùa khuy đôi NM Kiên Giang.

  -Trước cải tiến : 15s. -Thùa khuy 1 lần 1 khuy. Phải khuy 2 lần mới được 1 lưng thành phẩm. -Sau cải tiến : 10s •Kết hợp 2 máy nối lại...

  12/4/24 lúc 14:26
 4. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của MR TÂM - BÌNH THUẬN trong chủ đề LAGI-BT: MAY KANSAI CỐ ĐỊNH DỰNG + GÒN + NẸP DÂY KÉO.

  Trước cải tiến: - Lược gòn + 2 dựng + dây viền cơi DK thân trước *2: sử dụng máy 2K- Kansai Tổng thời gian hoàn chỉnh là 48s. Sau cải...

  12/4/24 lúc 14:24
 5. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của MR THÔNG - TT ST & PTCN trong chủ đề (ĐỨC LINH) CTTB: MÁY ẬP VÒNG NÁCH.

  •Trước cải tiến : 45s -Thời gian thực hiện máy ập nhanh, chậm không cố định chủ yếu phụ thuộc vào thao tác công nhân. -Chất lượng không...

  12/4/24 lúc 14:22
 6. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của MR QUÝ - VSC trong chủ đề Kết hợp 2 máy VS3C để vắt sổ 2 cạnh 1 lần NM Kiên Giang.

  Trước cải tiến : 15s -Vắt sổ nẹp cổ 2 cạnh bằng máy VS3C. -Vắt sổ lần 1 và xả vào rổ, sau đó vắt sổ cạnh còn lại. Sau cải tiến : 5s •Kết...

  12/4/24 lúc 14:21
Đang tải...