Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn NBC.

  1. MR TRỨ - TAM QUAN đã thích bài viết của BQT FORUM trong chủ đề (ANNHON)ÁP DỤNG SKCT : MAY THÀNH CHÂN CỔ VÀ TRA CỔ ÁO PHOM TRÒN.

    • Trước cải tiến : 144s Các bước thực hiện : - Lược thành phẩm chân cổ và may phom cổ : 76s = máy LT. - Tra chân cổ vào thân : 68s = máy...

    1/2/23 lúc 10:59
Đang tải...