Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn NBC.

 1. mylien-binhdinh đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY VÔ LƯNG QUẦN LÓT NAM TỰ ĐỘNG.

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODEL: SK-1131-FM3 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-10-9.png 24/9/22 lúc 12:17
 2. mylien-binhdinh đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY MAY MIỆNG TÚI QUẦN JEAN TỰ ĐỒNG HOÀN TOÀN.

  HÃNG SẢN XUẤT: VIBEMAC MODEL: V700 LDR [ATTACH]

  upload_2022-9-23_13-49-13.png 24/9/22 lúc 12:16
 3. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY LÀM KHUY ĐẦU TRÒN CHO PAGHET QUẦN JEAN - TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

  HÃNG SẢN XUẤT: VINCO MODEL: VC900 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_15-17-36.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 15:18
 4. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY MAY MIỆNG TÚI QUẦN JEAN TỰ ĐỒNG HOÀN TOÀN

  HÃNG SẢN XUẤT: VIBEMAC MODEL: V700 LDR [ATTACH]

  upload_2022-9-23_13-49-13.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 13:49
 5. ha-khu1 đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY VẮT SỔ CHI TIẾT RỜI TỰ ĐỘNG.

  Máy vắt sổ chi tiết rời tự động

  23/9/22 lúc 12:16
 6. ha-khu1 đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY MAY LAI ÁO TỰ ĐỘNG DẠNG ỐNG TRÒN CÓ BỘ LẬT NỐI VẮT SỔ 2 BÊN.

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODLE: SK-1128-FM2-DG-UTU [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-5-24.png 23/9/22 lúc 12:11
 7. ha-khu1 đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY MAY LAI ÁO, LAI TAY TỰ ĐỘNG.

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODLE: SK-1127-FM2 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-14-32.png 23/9/22 lúc 12:09
 8. ha-khu1 đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY VẮT SỔ + DẰN KANSAI (2 TRONG 1).

  NHÃN HIỆU: LENSH MODEL: LS-7041A [ATTACH]

  upload_2022-9-23_10-33-33.png 23/9/22 lúc 12:08
 9. ha-khu1 đã thích bài viết của Vũ - P. Cơ Điện trong chủ đề MÁY BỌ DÙNG ĐÓNG NHÃN, KHÓA NHÁM TỰ ĐỘNG.

  Máy Bọ cải tiến dùng đính nhãn, khóa nhám

  23/9/22 lúc 12:06
 10. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY ỦI TỰ ĐỘNGDẠNG ỐNG - HÀNG THỜI TRANG

  HÃNG SẢN XUẤT: MACPI MODLE: 534 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-20-56.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 11:26
 11. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY MAY LAI ÁO, LAI TAY TỰ ĐỘNG

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODLE: SK-1127-FM2 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-14-32.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 11:14
 12. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY VÔ LƯNG QUẦN LÓT NAM TỰ ĐỘNG

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODEL: SK-1131-FM3 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-10-9.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 11:10
 13. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY MAY LAI ÁO TỰ ĐỘNG DẠNG ỐNG TRÒN CÓ BỘ LẬT NỐI VẮT SỔ 2 BÊN

  HÃNG SẢN XUẤT: SAKGO MODLE: SK-1128-FM2-DG-UTU [ATTACH]

  upload_2022-9-23_11-5-24.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 11:05
 14. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY ĐÓNG NHÃN ĐẦU LƯNG TỰ ĐỘNG

  NHÃN HIỆU: LENSH MODEL: LS-7221 [ATTACH]

  upload_2022-9-23_10-37-13.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 10:41
 15. Vũ - P. Cơ Điện đã đăng chủ đề mới.

  MÁY VẮT SỔ + DẰN KANSAI (2 TRONG 1)

  NHÃN HIỆU: LENSH MODEL: LS-7041A [ATTACH]

  upload_2022-9-23_10-33-33.png

  Diễn đàn: THIẾT BỊ

  23/9/22 lúc 10:33
Đang tải...