Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn đàn NBC.

 1. admin

  Administrator, đến từ ITSC
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
 2. bao-itsc

  New Member, đến từ ITSC
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. chau-tuyphong

  New Member, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. chi-novelty

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. cuc-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. cuc-ldtl

  Moderator, đến từ Lao Động Tiền Lương
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. cuong-binhphat

  Administrator, đến từ Bình Phát
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. CUONG-CT

  New Member, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. dan-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. dang-dalat

  New Member, đến từ Đà Lạt
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. dung-gialai

  New Member, đến từ Gia Lai
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. dung-pkho

  New Member, đến từ Phòng Kho
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. duy-kdtt

  Moderator, đến từ Phòng Kinh Doanh Thị Trường
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. ha-khu1

  Moderator, đến từ Khu 1
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. hanh-duclinh

  Moderator, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. hilary-fob

  Moderator, đến từ FOB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. hoang-binhthuan

  New Member, đến từ Bình Thuận
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. hung-haugiang

  New Member, đến từ Hậu Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. huong-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 20. khai-songtien

  New Member, đến từ Sông Tiền
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. khoa-cnnb

  Moderator, đến từ Phòng CNNB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 22. khuong-tuyphong

  New Member, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. kiet-itsc

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 24. le-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. linh-pkt

  New Member, đến từ Phòng Kỹ Thuật
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 26. loc-kontum

  Moderator, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 27. loi-vsc

  New Member, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. luc-nhabetech

  New Member, đến từ Nhabetech
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. minh-phucat

  Moderator, đến từ Phù Cát
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. minh-tk

  New Member, đến từ Văn Phòng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. mui-soctrang

  New Member, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. muoi-kontum

  New Member, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. nancy-fob

  Moderator, đến từ FOB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 34. nga-pktcn

  New Member, đến từ Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. NGOC DIEU

  Administrator, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 36. NGOC LAN-TGD

  New Member, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. ngocphuong-angiang

  New Member, đến từ An Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 38. nguyen-gialai

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 39. nhan-anthon

  New Member, đến từ An Nhơn
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. nhut-lean

  Moderator, đến từ Phòng Lean
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 41. niem-soctrang

  New Member, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 42. phe-itsc

  New Member, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. PHUOC HAI-BQT

  Active Member, đến từ P. CNPT
  Bài viết:
  119
  Đã được thích:
  35
  Điểm thành tích:
  28
 44. phuong-angiang

  New Member, đến từ An Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 45. quan-nbt

  New Member, đến từ Trung Tâm Thương Mại
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. quy-duclinh

  New Member, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 47. quy-vsc

  Moderator, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. son-psx

  Moderator, đến từ Phòng Sản Xuất
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. tam-binhthuan

  New Member, đến từ Bình Thuận
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. tam-songtien

  Moderator, đến từ Sông Tiền
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0