Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn đàn NBC.

 1. ADMIN

  Administrator, Nữ, đến từ ITSC
  Bài viết:
  104
  Đã được thích:
  388
  Điểm thành tích:
  63
 2. BQT FORUM

  Well-Known Member, Nữ, đến từ TT ST & PTCN
  Bài viết:
  232
  Đã được thích:
  617
  Điểm thành tích:
  93
 3. MR ÁNH - P KHO

  New Member, Nam, đến từ P KHO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. MR BẮC - QLKV MIỀN TÂY

  New Member, Nam, đến từ KV MIỀN TÂY
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. MR BẢO - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 6. MR CẨM - CAM RANH

  Member, Nam, đến từ CAM RANH
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  39
  Điểm thành tích:
  13
 7. MR CHÂU - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 8. MR CHINH - P KHO

  New Member, Nam, đến từ P KHO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. MR CƯỜNG - CT HĐQT

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. MR CƯỜNG - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. MR CƯỜNG - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. MR CƯƠNG - ĐỨC LINH

  Administrator, Nam, đến từ ĐỨC LINH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. MR DÂN - BLĐ

  Administrator, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. MR DŨNG - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. MR DŨNG - GĐĐH

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. MR DUY - SALES 1

  New Member, Nam, 47, đến từ SALES 1
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. MR FELIX - SALES 6

  New Member, Nam, đến từ SALES 6
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. MR GIANG - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. MR HẢI - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. MR HAI - VINATEX ĐÀ NẴNG

  New Member, Nam, đến từ VINATEX ĐÀ NẴNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. MR HIỆP - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 22. MR HIẾU - CAM RANH

  New Member, Nam, đến từ CAM RANH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. MR HOÀNG - BLĐ

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 24. MR HOÀNG ANH - P GIA CÔNG

  Moderator, Nam, đến từ P GIA CÔNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. MR HỘI - AN PHÁT

  Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  47
  Điểm thành tích:
  13
 26. MR HUÂN - SALES 1

  New Member, Nam, đến từ SALES 1
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 27. MR HÙNG - HẬU GIANG

  New Member, Nam, đến từ HẬU GIANG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. MR HƯNG - VSC

  Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  36
  Điểm thành tích:
  13
 29. MR KEVIN - P KTCN

  New Member, Nam, đến từ P KTCN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. MR KHẢI - SÔNG TIỀN

  New Member, Nam, đến từ SÔNG TIỀN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. MR KHOA - BÌNH THUẬN

  New Member, Nam, đến từ BÌNH THUẬN
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
 32. MR KHOA - CNNB

  Moderator, Nam, đến từ CNNB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 33. MR KHƯƠNG - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 34. MR KIỆT - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. MR LÂN - TGĐ

  Administrator, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
 36. MR LẸ - TAM QUAN

  New Member, Nam, đến từ TAM QUAN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. MR LỘC - KONTUM

  Moderator, Nam, đến từ KONTUM
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 38. MR LỢI - VSC

  New Member, Nam, 32, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 39. MR LUÂN - HƯNG PHÁT

  New Member, Nam, đến từ HƯNG PHÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. MR MINH - PHÙ CÁT

  Moderator, Nam, đến từ PHÙ CÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. MR MINH - THƯ KÝ

  New Member, Nam, đến từ TỔ THƯ KÝ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 42. MR MƯỜI - KONTUM

  New Member, Nam, đến từ KONTUM
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. MR NGHĨA - AN PHÁT

  New Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. MR NGUYÊN - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 45. MR NGUYỆN - ĐỨC LINH

  New Member, Nam, đến từ ĐỨC LINH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. MR NHÂN - AN NHƠN

  New Member, Nam, đến từ AN NHƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 47. MR NIỀM - SÔNG TIỀN

  New Member, Nam, đến từ SÔNG TIỀN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. MR PHÊ - ITSC

  Administrator, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. MR PHÚ CƯỜNG

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. MR PHƯƠNG - AN PHÁT

  New Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0