Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn đàn NBC.

 1. admin

  Administrator, Nữ, đến từ ITSC
  Bài viết:
  53
  Đã được thích:
  33
  Điểm thành tích:
  18
 2. bao-itsc

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. bonnie-sale6

  New Member, Nữ, đến từ SALE 6
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. BQT Forum

  Active Member, Nữ, đến từ P CNPT
  Bài viết:
  175
  Đã được thích:
  209
  Điểm thành tích:
  43
 5. chau-tuyphong

  New Member, Nam, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. cuc-ldtl

  Moderator, Nữ, đến từ P LĐTL
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. cuong-duclinh

  Administrator, Nam, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. cuong-gialai

  New Member, Nam, đến từ Gia Lai
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. dang-dalat

  New Member, Nam, đến từ Đà Lạt
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. dung-gialai

  New Member, Nam, đến từ Gia Lai
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. Nguyễn Đình Lâm Duy

  New Member, Nam, 46, đến từ SALE 1
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. duyloi-vsc

  New Member, Nam, 31, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. ha-khu1

  Moderator, Nữ, đến từ Khu 1
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. han-vinatexdn

  New Member, Nữ, đến từ Vinatex DN
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 15. hanh-duclinh

  Moderator, Nữ, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. hanh-sale2

  New Member, Nữ, đến từ SALE 2
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. helen-logistic

  New Member, Nữ, đến từ Logistic
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. hilary-sale5

  New Member, Nữ, đến từ SALE 5
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. hung-haugiang

  New Member, Nam, đến từ Hậu Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. hung-vsc

  New Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. khai-songtien

  New Member, Nam, đến từ Sông Tiền
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 22. khoa-cnnb

  Moderator, Nam, đến từ CNNB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 23. khoa-duclinh

  New Member, Nam, đến từ Bình Thuận
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 24. khuong-tuyphong

  New Member, Nam, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. kiet-itsc

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 26. linh-pkt

  New Member, Nữ, đến từ P KTCN
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  3
 27. loc-kontum

  Moderator, Nam, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. minh-phucat

  Moderator, Nam, đến từ Phù Cát
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. minh-tk

  New Member, Nam, đến từ Ban Thư Ký
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. MR CƯỜNG - CT HĐQT

  New Member, Nam, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. MR DÂN - BLĐ

  Administrator, Nam, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. MR HOÀNG - BLĐ

  New Member, Nam, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. MR LÂN - TGĐ

  New Member, Nam, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 34. MR LẸ - BLĐ

  New Member, Nam, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. MS CHI - P. TGĐ

  New Member, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 36. MS CÚC - BLĐ

  Administrator, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. NGOC DIEU

  Administrator, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 38. MS HƯỜNG - BLĐ

  Administrator, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 39. MS JULIALE - BLĐ

  New Member, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. MS TUYẾT - BLĐ

  New Member, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. mui-soctrang

  New Member, Nam, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 42. muoi-kontum

  New Member, Nam, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. mylien-binhdinh

  New Member, Nữ, đến từ Bình Định
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. nancy-sale4

  New Member, Nữ, đến từ SALE 4
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 45. nga-pktcn

  New Member, Nữ, đến từ P KTCN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. nga-vsc

  New Member, Nữ, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 47. ngocphuong-angiang

  New Member, Nữ, đến từ An Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. nguyen-gialai

  New Member, Nam, đến từ Gia Lai
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. nhan-annhon

  New Member, Nam, đến từ An Nhơn
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. niem-soctrang

  New Member, Nam, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0