Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn đàn NBC.

 1. ADMIN

  Administrator, Nữ, đến từ ITSC
  Bài viết:
  76
  Đã được thích:
  128
  Điểm thành tích:
  33
 2. BQT FORUM

  Well-Known Member, Nữ, đến từ TT ST & PTCN
  Bài viết:
  192
  Đã được thích:
  335
  Điểm thành tích:
  63
 3. MR BẢO - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 4. MR CẨM - CAM RANH

  New Member, Nam, đến từ CAM RANH
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
 5. MR CHÂU - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. MR CƯỜNG - CT HĐQT

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. MR CƯỜNG - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. MR CƯƠNG - ĐỨC LINH

  Administrator, Nam, đến từ ĐỨC LINH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. MR DÂN - BLĐ

  Administrator, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. MR DŨNG - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. MR DUY - SALES 1

  New Member, Nam, 46, đến từ SALES 1
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. MR GIANG - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. MR HAI - VINATEX ĐÀ NẴNG

  New Member, Nam, đến từ VINATEX ĐÀ NẴNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. MR HIẾU - CAM RANH

  New Member, Nam, đến từ CAM RANH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. MR HOÀNG - BLĐ

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. MR HOÀNG ANH - P GIA CÔNG

  Moderator, Nam, đến từ P GIA CÔNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. MR HÙNG - HẬU GIANG

  New Member, Nam, đến từ HẬU GIANG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. MR HƯNG - VSC

  New Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  26
  Điểm thành tích:
  3
 19. MR KHẢI - SÔNG TIỀN

  New Member, Nam, đến từ SÔNG TIỀN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. MR KHOA - BÌNH THUẬN

  New Member, Nam, đến từ BÌNH THUẬN
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
 21. MR KHOA - CNNB

  Moderator, Nam, đến từ CNNB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 22. MR KHƯƠNG - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. MR KIỆT - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 24. MR LÂN - TGĐ

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. MR LẸ - TAM QUAN

  New Member, Nam, đến từ TAM QUAN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 26. MR LỘC - KONTUM

  Moderator, Nam, đến từ KONTUM
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 27. MR LỢI - VSC

  New Member, Nam, 32, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. MR LUÂN - HƯNG PHÁT

  New Member, Nam, đến từ HƯNG PHÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. MR MINH - PHÙ CÁT

  Moderator, Nam, đến từ PHÙ CÁT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. MR MINH - THƯ KÝ

  New Member, Nam, đến từ BAN THƯ KÝ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. MR MƯỜI - KONTUM

  New Member, Nam, đến từ KONTUM
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. MR NGUYÊN - GIA LAI

  New Member, Nam, đến từ GIA LAI
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. MR NHÂN - AN NHƠN

  New Member, Nam, đến từ AN NHƠN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 34. MR NIỀM - SÔNG TIỀN

  New Member, Nam, đến từ SÔNG TIỀN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. MR PHÊ - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 36. MR QUÂN - NBT

  New Member, Nam, đến từ NBT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. MR QUỐC - P SẢN XUẤT

  New Member, Nam, đến từ P SẢN XUẤT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 38. MR QUÝ - VSC

  New Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 39. MR QUÝ - ĐỨC LINH

  New Member, Nam, đến từ ĐỨC LINH
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. MR SƠN - P SẢN XUẤT

  New Member, Nam, đến từ P SẢN XUẤT
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. MR TÂM - BÌNH THUẬN

  Member, Nam, đến từ BÌNH THUẬN
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  13
 42. MR TÂM - SÔNG TIỀN

  Moderator, Nam, đến từ SÔNG TIỀN
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. MR THA

  New Member, Nam, đến từ KHU 2
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. MR THÔNG - TT ST & PTCN

  New Member, Nam, đến từ TT ST & PTCN
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  3
 45. MR THỨC - P QTCL

  Moderator, Nam, đến từ P QTCL
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. MR THỤY - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 47. MR TIẾN - MATTANA

  New Member, Nam, đến từ MATTANA
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. MR TOÀN - SALES 3

  New Member, Nam, đến từ SALES 3
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  3
 49. MR TONY - SALES 5

  New Member, Nam, đến từ SALES 5
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 50. MR TRÍ - SÓC TRĂNG

  New Member, Nam, đến từ SÓC TRĂNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0