Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn đàn NBC.

 1. admin

  Administrator, đến từ ITSC
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 2. bao-itsc

  New Member, đến từ ITSC
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. BQT Forum

  Active Member, đến từ P. CNPT
  Bài viết:
  147
  Đã được thích:
  110
  Điểm thành tích:
  43
 4. chau-tuyphong

  New Member, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. chi-novelty

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. cuc-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. cuc-ldtl

  Moderator, đến từ Lao Động Tiền Lương
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. cuong-binhphat

  Administrator, đến từ Bình Phát
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. CUONG-CT

  New Member, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. cuong-gialai

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. dan-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. dang-dalat

  New Member, đến từ Đà Lạt
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. dung-gialai

  New Member, đến từ Gia Lai
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. duy-kdtt

  Moderator, đến từ Phòng Kinh Doanh Thị Trường
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. duyloi-vsc

  New Member, Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. ha-khu1

  Moderator, đến từ Khu 1
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. han-vinatexdn

  New Member
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 18. hanh-duclinh

  Moderator, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. hilary-fob

  Moderator, đến từ FOB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. hoang-binhthuan

  New Member, đến từ Bình Thuận
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. hung-haugiang

  New Member, đến từ Hậu Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 22. huong-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 23. khai-songtien

  New Member, đến từ Sông Tiền
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 24. khoa-cnnb

  Moderator, đến từ Phòng CNNB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 25. khuong-tuyphong

  New Member, đến từ Tuy Phong
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 26. kiet-itsc

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 27. le-bld

  Administrator, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. linh-pkt

  New Member, Nữ, đến từ Phòng Kỹ Thuật
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 29. loc-kontum

  Moderator, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. loi-media

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. minh-phucat

  Moderator, đến từ Phù Cát
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. minh-tk

  New Member, đến từ Văn Phòng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. mui-soctrang

  New Member, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 34. muoi-kontum

  New Member, đến từ Kontum
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. mylien-binhdinh

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 36. nancy-fob

  Moderator, đến từ FOB
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. nga-pktcn

  New Member, Nữ, đến từ Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 38. NGOC DIEU

  Administrator, Nữ, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 39. NGOC LAN-TGD

  New Member, đến từ Ban Lãnh Đạo
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. ngocphuong-angiang

  New Member, đến từ An Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. nguyen-gialai

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 42. nhan-annhon

  New Member, đến từ An Nhơn
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. niem-soctrang

  New Member, đến từ Sóc Trăng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. phe-itsc

  New Member, đến từ ITSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 45. phuong-angiang

  New Member, đến từ An Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. phuong-khu1

  New Member
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 47. quan-nbt

  New Member, đến từ Trung Tâm Thương Mại
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. quy-duclinh

  New Member, đến từ Đức Linh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. quy-vsc

  Moderator, đến từ VSC
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. son-psx

  Moderator, đến từ Phòng Sản Xuất
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0