Thành viên tiêu biểu

 1. 232

  BQT FORUM

  Well-Known Member, Nữ, đến từ TT ST & PTCN
  Bài viết:
  232
  Đã được thích:
  617
  Điểm thành tích:
  93
 2. 140

  MR VŨ - P CƠ ĐIỆN

  Well-Known Member, Nam, đến từ P CƠ ĐIỆN
  Bài viết:
  140
  Đã được thích:
  362
  Điểm thành tích:
  63
 3. 104

  ADMIN

  Administrator, Nữ, đến từ ITSC
  Bài viết:
  104
  Đã được thích:
  388
  Điểm thành tích:
  63
 4. 33

  MR TÂM - BÌNH THUẬN

  Active Member, Nam, đến từ BÌNH THUẬN
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  166
  Điểm thành tích:
  33
 5. 26

  MR QUÝ - VSC

  Active Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  28
 6. 20

  MR TRỨ - TAM QUAN

  Member, Nam, đến từ TAM QUAN
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  13
 7. 18

  MS CHI - P TGĐ

  Administrator, Nữ, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  113
  Điểm thành tích:
  28
 8. 15

  MR ĐỨC - AN PHÁT

  Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  68
  Điểm thành tích:
  13
 9. 9

  MR HƯNG - VSC

  Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  36
  Điểm thành tích:
  13
 10. 8

  MS HÂN - VINATEX ĐÀ NẴNG

  Administrator, Nữ, đến từ VINATEX ĐÀ NẴNG
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  30
  Điểm thành tích:
  13
 11. 8

  MR CẨM - CAM RANH

  Member, Nam, đến từ CAM RANH
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  39
  Điểm thành tích:
  13
 12. 6

  MR THÔNG - TT ST & PTCN

  New Member, Nam, đến từ TT ST & PTCN
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
 13. 6

  MS HILARY - SALES 5

  Member, Nữ, đến từ SALES 5
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  13
 14. 5

  MR TUẤN - VSC

  New Member, Nam, đến từ VSC
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  21
  Điểm thành tích:
  3
 15. 5

  MS LINH - P KTCN

  New Member, Nữ, đến từ P KTCN
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  20
  Điểm thành tích:
  3
 16. 5

  MR HỘI - AN PHÁT

  Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  47
  Điểm thành tích:
  13
 17. 4

  MS HẠNH - SALES 2

  Member, Nữ, đến từ SALES 2
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  37
  Điểm thành tích:
  13
 18. 4

  MS JULIALE - BLĐ

  Member, Nữ, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  33
  Điểm thành tích:
  13
 19. 3

  MR BẢO - ITSC

  New Member, Nam, đến từ ITSC
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 20. 2

  MR LÂN - TGĐ

  Administrator, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
 21. 2

  MR THỤY - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 22. 2

  MR TOÀN - SALES 3

  New Member, Nam, đến từ SALES 3
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  3
 23. 2

  MR KHOA - BÌNH THUẬN

  New Member, Nam, đến từ BÌNH THUẬN
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
 24. 2

  MR TRUNG - TÂY SƠN

  New Member, Nam, đến từ TÂY SƠN
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 25. 1

  MR CHÂU - TUY PHONG

  New Member, Nam, đến từ TUY PHONG
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 26. 1

  MS HƯỜNG - BLĐ

  Administrator, Nữ, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 27. 1

  MS HÀ - KHU 1

  Moderator, Nữ, đến từ KHU 1
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 28. 1

  MS DIỆU - P. TGĐ

  Administrator, Nữ, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 29. 1

  MS TRANG - VINATEX ĐÀ NẴNG

  New Member, Nữ, đến từ VINATEX ĐÀ NẴNG
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
 30. 1

  MR TÙNG - AN PHÁT

  New Member, Nam, đến từ AN PHÁT
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 31. 1

  MR TONY - BLĐ

  New Member, Nam, đến từ BAN LÃNH ĐẠO
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
 32. 1

  MR TUẤN - HẬU GIANG

  Moderator, đến từ HẬU GIANG
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1